Min himlakropp

26 februari, 2015
 
 

 

 

 

 

jag kände mig liten och tillintetgjord

skulden fick jag

missväxten var min att bära

så mager var den och ändå smärtade mina armar av tyngden

i min sorg flydde jag ut i en oändlig rymd

där jag i det stora skulle försvinna

små planeter cirklade runt min himlakropp

såren läktes där i tyngdlösheten

 

jag såg mina starka ben stråla i dans

kometerna var små och vackra

glänste av lekfullt liv

i den svarta rymden försvann jag inte

som till en stor stjärna drogs, glänsande av solens stoft, de små till mig

kraften i mina dansande ben spred sig till min sargade kropp

ärren blev till styrkor

till konstverk som förhöjde mig

jag skulle inte förblöda

jag skulle fortsätta ha valet att visa mig exakt som jag är

även om jag lät min himlakropp landa

landa bland de rädda

bland de dömande

bland dem som inga ärr vill se

skuldlös men med den vackra tyngdlöshetens som minnen i mina skador

så vem är mest trasig?

den som blottar sin sargade kropp för att den trots allt är hennes?

eller den som vänder blicken åt annat håll?

undviker att lyssna av rädsla för att känna?

jag undrar hur stor, eller liten, du skulle vara i den mörka rymden?

skulle stjärnorna dansa med dig?

vilka skador skulle läka för dig?

ditt dömande?

din rädsla för sanning och verklighet?

jag är större än du ville tro

och mycket helare än jag trodde någon kunde vara

därför tackar jag mina ärr

som plågat mig så länge

de har fått mig att växa mig sann

de gav mig starka ben att dansa med

i verkligheter ingen annan ser

min värld som skulle krympas till intet

blev större än du kan ana

min skadade kropp

rörligare än du någonsin får uppleva

min himlakropp må vara märkt

men gränslös, sedan fängelset du byggde svävade ut i kosmos

som rymdgrus inget öga längre kan skönja

som stoft förpassat till svarta hål

jag, jag kan välja

jag kan dansa bland stjärnor

eller låta dig se amazonen du trodde var ett vrak

på väg mot havets botten

som du trodde skulle döljas av skammens sjuka grönska i djupet

nej, här är jag, ärrad men fri

så trasad så jag uppnått fulländning

jag borde kanske tacka dig

men låter dig kastas ut i din egen rymd

akta dig för svarta hål

där bor rädslan och dömandet

de dansar inte vackert alls

 

 

 

En ängels fall

25 februari, 2015
 
 

 

hon tar sin sista cigarr

låter röken fylla hennes trötta vingar

skymma det dömande ögats stirrande

livet skaver av förväntningar

 

om hon kunde gömma sig för alltid där i röken

låta den omfamna henne som hon behöver famnas

 

du har inte vandrat i hennes hjärta

inte sett hennes tårar bilda sjöar där

inte känt brisen av hennes rädda andetag

 

om du kunde bära hennes smärta

skulle du aldrig mera kunna gå

fjättrad av tistels garn din kropp skulle brinna

 

låt henne vila i den nakna famn hon funnit

fördunklas i sin rökridå

se skönheten i sårbarheten

hur trasig och sotad hon söker sig från ögons blickar

en stund

ett liv

för trött att sig bära

medan glöden slocknar

andetagen samlas

vingarna åter bär

låt henne falla för att orka lyfta igen

 

 

 

Låt tiden gå sönder

23 februari, 2015
 
 
 
 

likt Don Quijote mot sina väderkvarnar

ur min moders bröst ljuder ”ensam är stark!”

men motgångar kväver mig

till en tillvaro av cementerad kvicksand

står ut för mycket, med för många

fast de tömmer mig på allt som är jag

jag vill skrika

”ta mig som jag är eller ta mig inte alls”

 

skulptören livet formade mig sådan

vem är du att låta ditt järn mejsla om mig?

 

tiden läker alla sår, sägs det

vilken tid?

den står stilla

håller mig fast i sin frusna oändlighet

 

höjer mitt svärd mot timglaset

låt åren rinna ut, rinna bort

från allt

ge mig fri att våga tillsammans finna ro

stillhet i det stillastående

 

låta tiden gå sönder

återfödas till den skörhet jag är

befria mig från ensamhetens styrka

ge mig min tillåtelse att be om hjälp

min tillåtelse att be om ro

ensam är inte stark

bara ensam

och rädd

 

 

 

 

Tysta skrik

18 februari, 2015
 
 
 
jag kanske böjer mig

kryper ihop

jag kanske parerar hoten

mörkret

vilar mot trygghetens bröst

svävar till synes fritt mellan världar

jag kanske förefaller svag

undfallande

rent utav rädd

men om du hörde mina tysta skrik

skulle du upplösas av dess skärande frekvens

aldrig finna dig själv igen

aldrig glömma den smärtan

alltid veta exakt hur ont jag har

hur högt mitt inre vrålar

när du ser mig ihopkrupen

när du föraktar min svaghet

när du hånar min rädsla

du skulle få söka ditt splittrade jag

i den oändliga rymd jag lever i

där mina tysta skrik genljuder

löser upp allt som bär en form

till oigenkänlighet

där min sorg är hel

fullkomlig

 

 

 

 

Tystnadens kraft

25 januari, 2015

som världsdelar i en ocean

med kontinenters sargade stränder

stormande hav

sök mina hamnar

men

närma dig mig försiktigt

jag är fyrvaktaren i det ljus som leder dig

förleder dig

 

viner gör de döda trädens sång

det sägs att vatten bär ljudet av din röst

vågor dränker den samma

vi talar inte om det som tär oss

i tystnad ser vi ovädren dra förbi

i något som kan liknas vördnad

eller i rädsla över att vara utsatta

så små i det som kan bryta sönder berget under oss

det land vi tror oss stå stadigt på

känner du marken förfalla under oss?

ser du tystnaden vittra allt vi tror på?

jag tror inte det

din värld glider långsamt från min

våra kontinenter glider omärkligt isär

långsamt

lurar våra sinnen i sin saktmodighet

och jag ser

det jag inte vill se

eller vill jag?

hur ska det annars ske?

flykten från tystnaden ut i stormen

ut i de döda trädens sång

 

jag är fyrvaktaren som leder dig

förskjuter dig

låter havet sluka din röst

låter rädslans osanning förleda mig

skydda mig

 

My hidden universe

6 november, 2014
 
 

 

 

 

follow me to my lonely place

I'll show you the power of silence

the magic of forlornness

among the thorns and impervious branches

I build my scutellum from reality

to conquer the hardness of the sorrounding world

fear it self doesn't scare me as much as life do

my grotto has room enough for my wings to spread

for my wish to respire freely

as the full being I am

my hidden universe is greater than every ocean

than all the air there is

I'll show you the freedom in captivity that is chosen

to escape this planet's roughness towards uniqueness

my cave walls glow of dreams

my heart of eons of freedom to be close to me

 

 

 

Painting Labinot Zalli

Poem Mea Engström

 

Birds of prey

3 november, 2014

 

 

 

 

the signs of your hands speak of the caress my body long for

in my heart I hear yours wisper to the loneliness I feel

like birds of prey hovering over empty fields in my soul

gently moving last years reed in the wind

what's left of me is my dreams

my hopes

for reading every word in your palms

hearing every sigh of your heart

feeling every unity of our merged forms

 

we would bring harmonies to truth

of our yearningly lust to one another

though all I hear is fear

winds of innuendo to my skin

silent feelings surrounding my being

my emancipation is your prison

outside your cage I hover like a bird of prey

waiting for your escape to our freedom

longing to breath the same air of hankering and joy

you living the same dream in liberation of our bodies and minds

you and I in togetherness

and free

 

 

Emotional storm

28 oktober, 2014

salt kisses to trembling lips

as the storm drenched every word of regret

thundering waves of woe drowned the moment of reflection in my heart

insincere partners in hunger and denial

embraces the hankering breaking

without a breath of hesitancy you drank my tears

with the naivety of my heart

I let you

holding emotions

from my point of view

might be out of recreance or wisdom

my only hesitancy

how many will be hurt

regardless my reason not to open my honest opinion

no groyne will save all concerned

when the storm has revealed it’s wounds

IMG_7843.JPG

Hide me

14 oktober, 2014
 
 
 

is it obvious, that I exist?

trying to blend in

not too annoying for being me

I come to life hiding from critic eyes

free in the woods

as the timid wild creatures I see

I hide

to be me

to be free

 

From a distant ray of light

11 oktober, 2014

I treasure the soul you bear

the light that you share from your heart

I admire your creativity and how you inspire mine

two existenses from the same ray of light

nowhere, somewhere

another dimension, another time

living in exile from nowhere

and here you are stranger

sharing awareness

sharing spiritual souls

a mesmerising mind

surfing the inspirational waves of time and space

seeking purity, chastity of hearts

from nowhere, somewhere, like me

 

 

 

 

 

Struggle towards light

10 oktober, 2014

 

 

Shredded by the beauty's denial

drained veins lost it's redness

the beast felt his deeds gnaw his colours inside

saw his life with all it's lies

filled with apathy

inner burning haunted him to isolation

to cursing them who fed his dark side

”begone creature, let me be better than this!”

voices hunts his constant escape

till he stopped running away

from himself

stopped sacrifice what he was

saw the beauty within him self

reviled his own soulful light

 

Collaboration with Labinot Zalli

 

Living next door to fear

9 oktober, 2014

reflexes of instant fear

the iron hand of death squeezing my heart

the mother inside that hushes my crying inner child

don't be afraid

it's all just memories of an evil past

every time I smell you

I sence you

your ghost takes a nearby body in custody

to remind me of my past

of your power to minimise my being

I try to reach for all that is good

I use my nearly ending force

to reach that last straw of hope and joy

to overcome your chapped hands against my bleeding skin

in the full moon glowing lake

I try to clean every drop of all salty tears I cried

over every fulmination you throw over me

in your attempt of destruction

of what was my joyful soul

will I ever be free

my scars be healed

will I be able of trust

embrace the love I'm given

will your froth of hate ever stop to corrode my heart

let me reconcile with my passionate spirit

be filled with pride of who I am

I don't want you to win this battle

I don't want this war to exist

 

 

 

Med kärlek, till Cecilia och Stefan

7 oktober, 2014

och när havet smekte hennes kropp

viskande skyar dansade till hennes tröst

vågade hon inte tro

när varma ögon mot henne log

beröringen var fylld av kärleks kraft

vågade hon inte tro

kan livet plötsligt ge glädje

är kärlek en gåva menad även henne

med mörkret kom tvivlen

som att svepas av stålulls filt om hjärtat

i gråten svävade orons svarta korpar

men där stod han alltjämt

han var vattnet som smekte hennes kropp

hans ord bars av vinden med tröst

och hon började tro

när hennes ögon fylldes av skräck möttes hon av värme

när hon puttade av hjärtats rädsla honom bort

gav han av sitt med hjärtats sanna sång

stålet om hennes hjärta vittrade av hans omtanke

och hon trodde

att havet renade dem båda med sina smekningar

skyarnas varsamma dans var för dem att dansa

av kärlek såg de i den andres ögon

att hjärtats portar var öppna

för just dem till slut

och de trodde

på varandra

lät sig föras bortom förflutet

till nu och all tid

för dem

och kärleken

 

Two sides of life

7 oktober, 2014
 
 
 
 

what the eyes, the soul, chooses to reflect

surrounded by frostiness or the glowing ray

I choose every moment

with my heart to breathe in the energy

or breathe it all out

 

in only one glimpse

I decide from which perspective

I look to the aura life offers me

the reflection is up to me

every given moment

every given field of vision

every given path my mind wishes to take

 

 

Picture by Tom Swovick

Poetry by Mea Engström

 

Reflection

5 oktober, 2014
 
 

 

 

in my torment petrification

my embodied soul captured in pain

with eyes filled of tears

I follow the free ones into the vanishing horizon

I'll be their reflection on the surface

the silent sound of their wings disappearing

to the unknowness of a new day

connecting spirits of creation a down soft desire to soul exemption

slowly letting go

slowly lifting from reflection

to freedom of relief

from incapacious to flying

breathing the power of a new day

 

 

Picture: Tom Swovick

Poem: Mea Engström

 

Rejuvination

2 oktober, 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
lost and empty
like the last swirling autumn leaves in the wind
the volcano inside me melts my strength
I grasp the spririt of the wind
soul of the cooling water
power of the earth
and let it all go
I feel
I breathe
I see the beauty behind the obstacles
focusing on what's not always clear to the mind
return, to me
I'm always here
like the black rock from the ancient past
regaining my force
from the eternal flow of life
 
 
Picture: Tom Swovick
Poetry: Mea Engström
 
 

 

 

Dance of passion

29 september, 2014

 

 

I danced tonight on a frozen shore

with silence and serenity

my fire, the last living rays of sun

reflecting on the water surface

the breeze seductively kissed my neck

so gently caressed my cheek, my lips

embraced my longing soul

I danced for eons of love

for ancient passion

my inner zeal of life

satin sky kissed the sun goodnight

sprinkled the sea with diamond stars

I danced for you and me tonight

with fire upon the ice

the soft companionship of silence and serenity

we melted the coldness with love

 

 

 

A chosen path trough life and death

23 september, 2014
In the morning dew laying like silvery drops in each and every straw
I forgave the summer too short
cobwebs glittering in the light of dawn
made my heat longing soul comforted in crispy air
In my mother earths breathgiving arms I too easily forget
her power overwhelms my senses
overshadows my wish for more warm days by Poseidon's summer reich
 
As the autumn freezes the memory's of all that she held to her chest
I will be seduced by the death of nature once again
as my heat longing soul dreams of it's birth in springtime
I choose to follow the sparkling move in the light as all that was growing die
to find it's reincarnation way through the frosty seasons to come
for it's annual journey from decay to resurrection
 

 

 

Maybe it’s just me

22 september, 2014

I guess you never really see the stars

as your eyes seem to have lost that sprarkling glow of hope?

or, maybe it's just me that takes for granted

that every soul look at the eagles flying

full of admiration and an ounce of envy

with a heart full of dreams to find my own wings

I guess you forgot to walk barefooted in the dew full grass

as your consciousness seem to not follow you in your stressful run through your days?

or, maybe it's just me hankering for the light feet of a dragonfly

dancing in it's own reflexion on a peaceful forest lake

I guess you can't feel my hand reaching out for your

leading you to discover the palett of living the creation called life?

or, maybe it's just me painting in invisibility

breathing the most quite breaths

making the light footprints of the dragonfly in your life

 

Loss of the inner child

14 juli, 2014

in the loss of the inner child

we search it’s hand in the darkness

separated, yet together

walking the shadowy catacombs

longing for the reconciliation

eternity.

20140714-185457-68097518.jpg

(Pained by Labinot Zalli)

Existens

8 april, 2014

parerar livets alla möten likt en kameleont

en skugga, ett hologram av mig själv

ler och konverserar som det förväntas av mig

bryskt slits jag in och ur min kropp

betraktaren, aktören ur samma blinda källa vattnas

berusad av förnuft

dansar bilden av mig på livets lina

med en känsla av att alla balansnerver slagit knut på sig själva

jag skulle le om fallen inte vore så skrämmande höga

om inte stuka själen en gång till gjorde fullt så ont

med rakblad skivar jag tunna lager till kännedom

får så ännu tjockare pansar runt min varelse

murarna tjocknar, förstelnar mig i den sociala dansen

i blickar dör ljuset i mina ögon

som smutsat glas, ogenomskinliga för den som söker djupet

mina ärrade trumhinnor blir stumma, vidarebefordrar inte längre budskapen

jag har lärt mig att nicka lika mekaniskt som en studiopublik aplåderar

jag flyr om jag kan

kan jag fly?

kan jag få hologrammet att lura omvärlden tills jag hunnit tillräckligt långt?

jag minns plötsligt att jag inte är magisk

låter illusionerna smälta bort

det räcker att se med döda ögon för att försvinna

bli osynlig för medmänskligheten

min tjocka hud är inget skydd från andra

utan mot mig själv

handlöst faller jag ner i den klippfyllda ravinen

till synes oskadd ner i min isoleringscell

utan förmåga att klättra upp igen

utan en andra chans, vunnet liv i spelpotten kvar

 

Vid vårilsken å

2 april, 2014

 

stilla vid vårilsken å

drömmer jag om elden

kraften jag söker åter

långt där inom mig

blygt spirar vårens första grönska

upp ur multnad vinterjord

när kommer min vår åter?

när vaknar jag stark ur min grav?

jag lägger händerna runt det spröda livet

i hopp om att smittas av dess iver

att sträckas mot ljuset ur min långa vinters sömn

än gråter mörkret mina tårar

i tystnad föder mig nattens kyla

ord är flygande svärd i min kropp

jag kommenderar min lungor att andas

att ta ett steg till i varandet

allt medan ännu en vår bryter upp ur vinterns tjäle

mitt blod är ännu fruset till is

i mina ådror flyter frostens skärblad

jag vill spricka ut i blom

låta min eldstunga smeka med heta lågor

mina frusna händer brusa av värme när de älskar

en vind än av vinterkyla famnad smeker fuktiga läppar

för mig tillbaka in i mitt nu

tårar när livet i mina händer

kysser en dröm om våren

där vid vårilsken å

 

Jag önskar dig allt gott men räcker inte till

23 mars, 2014

vi skrattar åt deras fylledumheter

hejar på när de rakt in i glömskan går

ger dem status för deras olycka dagen efter

jag känner kväljningarna stocka sig

önskar jag kunde sträcka ut min hand

något göra för just dig

jag vet inte ens om du vet att jag finns

att jag ser och lider med din sorgefärd

hur du ömsom raljerar över ditt liv

ömsom gråter i självförakt

önskar jag kunde sträcka ut min hand

hjälpa dig vara rädd om just dig

men vem är jag att lägga mig i en okänd människas liv?

som känner precis som du alldeles för ofta?

bara för att jag inte har samma sätt att plåga mig själv?

jag önskar så att jag vågade sträcka ut min hand

jag hade styrkan att finnas för dig

 

Alla längtar

23 mars, 2014

stack in huvudet i en bikupa av er längtan

bland alla ropen efter kärlek

en famn av trygghet att vila i

förmätet

kändes det att sälla sig till kören

när så många redan fanns där

översvämmade av behov

 

så jag backade obemärkt undan

kupade hand över hjärta

tystade min dröm

min trängtan

bad den endast finnas där diskret

 

ibland kikar jag in och lyssnar

någon ropar ännu

andra har sitt mål funnit

mitt har slutat höras

lärt sig tala med mycket små bokstäver

nästan inte finnas alls

nästan inte finnas alls

 

Fängslade i formbarhet

21 mars, 2014

vi var alla fångar i framtiden

på plattformar mellan himmel och jord

en strukturlös tillvaro i burar av glas bland molnen

skenbara nyanser i en oändlig vidd

utan mening men med längtan till allt

till ögonblick släpptes vi fria

försökte springa ifatt för att se dig försvinna

tillbaka till ett nästa ögonblick

ensam fick jag möta den korta frihetens vågor

renade mig i min längtans blåa sjö

innan klockorna åter samlade till fångenskapen

instängd lyssnade hungern till samtalen

slukade orden

tankar av förnuft

av visdom bara frihet mättar

försiktigt öppnade jag min mun

över torra läppar trevade mina händer

svalde av ofrihet mina fraser

fångenskap och stumhet

i parallell livstid fängslade i samma universum

möten genom härdat glas

i det vita alltet fanns vårt mörker

i oändligheten vår begränsning

obetydliga möten skymde de livselixira

det banala dränkte intellektets svält

jag försökte måla dina tankar med telepati

i ett hopplöst vakuum talade min längtan

utan att fångas upp av din själ

tills drömmen sakta förtvinade

i ett formande av meningslöshet

uppgivenheten tonade ut i tillvarons oföränderliga gråskala

anpassades till ett liv i glasbur

förevigades till ett formbart intet

 

 

 

När ingen längre hör

2 mars, 2014

regnet kysser håret till tröst

som änglars hand vid barnets säng

klänningstyg dansar i saltad vind

och där står jag

hudlös i tysta skrik ingen längre hör

formar orden med sköra händer

försöker fånga din blick i min

den svävar som sårad fågels dun ut över havet

tyngs sakta ner innan de når horisonten

innan orden når min stämma

till sand faller tystnaden

begraver mina fötter

fast i det skärande ödet

som bryter ner min ömmande hud till sår

stumhetens sorg fjättrar min kropps sista glöd

och ut över havet svävar en glömd själ i sin sista eldsflamma

osynlig

för att åter bli hörd

formar orden med nyfödda händer

försöker fånga din blick i min

 

 

Allt jag är

17 februari, 2014

faller genom nattens himmel

i längtan efter hopp

fångar snöflingor på törstande tunga

likt stjärnor ur mörkrets hav

hjärtats röst slukas av tomheten

ögon förlorar all sin glans

i ingentings svarta vatten ödet drunknar

existerar i ständig skymning

ur öppna vener blodet sakta lämnar sin kropp

att andas skär som frosten

skändar varje cell född till liv

smälter snön med förlorad hetta

dödar sakta allt jag är

 

 

 

Verklighet

31 januari, 2014

alla drömmar i ögonvrån

en trötthetens flimmer i verkligheten

i livet

som jag är så trött på och älskar

behöver fly

villfaras

faras dit jag vill

mot det overkliga

avbrottet

vid spisen försöker jag fånga drömmen

hålla den i mitt hjärta

så pass länge så jag hinner med

att lyssna till den

höra orden den förmedlar

känna den gunga i mina höfter

dess arom på min tunga

mina tankar har förlorat sin mottagare

virvlar fria i sönderslagna rum

studsar vilsna mot cellers väggar

desperata

utan min förmåga att längre höra

i mitt moln av verklighet

Minnesfyllda tomrum

17 januari, 2014

min mun mot din hals

jag säger ingenting

mina ord har fastnat i din tystnad

i mina händer förtvinar smekningar

alla avsedda för dig

ibland pulserar blodet i mina läppar

jag undrar alltid om du tänker på mig just då

innan tomheten åter flyter i i mina ådror

jag kan höra den

känna den som en minnets vålnad i min kropps alla tomrum

ett lugnets vakuum sjuder

medan jag lever i skuggan av min åtrås död

om jag aldrig vänder mig om

ser jag inte saknaden

men inte heller lever jag då av de andetag du gav

mina ögon

som jag tror har slocknat

har sin stig

en pulsåder att blint följa till min själskälla

jag ser dem smita iväg då och då

förlora sig i sina minnens längtan

berusa sig i min för evigt fyllda brunn

djupt där inne

där min tystnad inte når

där min tomhet aldrig får tillträde

min mun mot din hals

jag säger ingenting

men

tänker du på mig

när blodet pulserar i mina läppar?

 

 

 

I bruset av verkligheten

28 december, 2013

allt det där vi inte säger

jag vill hålla om dig

tyst

låta mina händer säga ”jag förstår”

uppslukas, berusas, av varandra

stunden

ridas av lusten

låtsas att vardagen är bruset från en stad vi just nu flytt

låta vår huds mjuka längtan vara en glödande eld vid vår strand

för jag förstår

när skärvor från dina ord får mig att blöda

när din tystnad fryser mig till is

att vi ändå finns

en annan dag

i ett annat rum

inte är borta, bara trötta i bruset av verkligheten

 

Prokrastinerar döden

10 december, 2013

 

 

jag skulle dö på julaftonen

så hade jag räknat ut det

platsen var vald

hunden skulle få följa med mig

mina mest privata ägodelar likaså

det är två år sen nu

jag lever alltså på övertid

prokrastinerar döden med andra ord

numera tänker jag nog leva

eller vara vid liv

för att jag måste

inte vill

 

samtidigt är jag rädd att bli dödad

ska jag dö ska jag göra det själv

inte i en blodpöl på gatan

som det är tänkt

av någon anledning är jag hellre självmordsstatistik

än en av alla obetydliga kvinnor som mördas av andra

men jag måste

hålla mig över en yta jag inte vill vara kvar på

för att jag måste

inte vill

 

varje dag ser jag det vackra i livet

varje dag känner jag paniken över framtiden

varje dag möter jag förståelse

men ännu mera grymhet och bristen på respekt

jag fångar hungrig ögonblick att andas i

men fyller mina lungor med giftig hopplöshet

i en vardag där allt handlar om ett pussel med de sista mynten

för att jag måste

inte vill


jag har tankar och idéer

om kvinnofrid

om skuld och skam och dubbel bestraffning

men jag orkar inte agera

oftast inte ens reagera med mer än en suck

i mitt döda liv känner jag mera liv än någonsin

levande begravd har jag klöst mina fingrar blodiga länge nu

på något sätt måste jag

fast jag inte längre vill

skjuta upp min död

för att jag måste

inte vill

 

I imagine

4 december, 2013
 
 
 
 

I imagine that you are naked

harmless and vulnerable

as I walk under frozen stars

I imagine if I look at you that way

I will have the courage to meet you

in my moon shining armor

I imagine that you are afraid

just as I am

when we see the depth of each other's souls

I imagine that we do exist

under the same heavenly vault

that we are connected after all

I imagine that I breath as you do

that we drink each other's tears

from the same earthly grail

I imagine I belong like you do

 

Jag tänker

4 december, 2013
 
 

 

 

jag tänker att ni är nakna

ofarliga och sårbara

där jag går under frusna stjärnor

jag tänker att om jag ser er så

så ska jag våga möta er

i min månblanka rustning

jag tänker att ni är rädda

precis som jag

när vi ser rakt in i dupet av varandras själar

jag tänker att vi finns

under samma valv av himmel

att vi ändå hör ihop trots allt

jag tänker att jag andas som ni

att vi dricker varandras tårar

ur samma jords kalk av liv

jag tänker att jag hör hit som ni

 

 

Painting a dream

1 december, 2013

 

I have dreams, hopes

of a future where hearing my laughter isn't as rare as snow in July

I sometimes believe that my time will come

my time of being justified

I fantasies of a human touch of love and deepest care

I have dreams, and hope, but also common sense

so I sometimes paint my world, to cope with reality

 

All that is me

9 november, 2013

 

I searched for souls that could understand both melancholy and joy.

I found spirits with tones I recognized within.

I gathered strength to reach out and be what I am.

And then they flew away.

I feel sorry for that, I think my soul found the right souls, but I do know fear this time, someone else felt it.

I won't judge, I know it too well. I wish we all felt fearless, but that's not how the world looks like.

And life is a balance when carrying a longing soul. I don't know why I miss you, but I do trust my speaking soul.

So I camouflaged all that was me not to scare you.

Although you drifted away, further out on the waves of feelings till you vanished in the horizon.

I'm left with all my hidden fragments, my true colours, all that I didn't dare to share.

When walking beside the fairies, I feel their giggles move like pearls in the dawn to my heart.

An enchanted melody of secrets of the night.

Dew of the night fell into the water as I filled my lungs with the new day.

Morning breeze vaporized the moist of my lips and carried a kiss for you. Did you feel it?

Emptiness fills me with the trust in my strength.

You'll stay and ignore if I only was annoying.

You'd flew of fear, mayby hidden by self assurment of being the untouchable one for the caress of my poetry. You would only hit the horizon if I felt too near the true you.

 

Kärleksakt

8 oktober, 2013

 
 
 
 
först möttes deras läppar
så lätt som den blygaste fjärilsvinge
den söta åtråns blick förvreds till desperationens
där
i ett enda andetag
likt hungriga rovdjur slet de varandra i stycken
drack varandras glödande blod
andades varandras ångande lust
hon blev han
han blev hon
de visste inte var de slutade och den andre tog vid
hud mot hud smälte de samman
delade dofter
delade sav
delade begär
ordlöst fann de rytmen i sin vilda dans
han förde
hon förde
båda följde i oblyg iver
förvrängda ansikten mot gemensamt crescendo
hudlösa ögonblick i stormens öga
i darrande efterskalv möttes deras läppar
först lätt som den blygaste fjärilsvinge
för att där brista av hjärtats eufori
ut i leende läppar mot läppar
mot hennes ögonlock
mot hans nakna axel
stilla andetag mot hennes panna
mot hans bröst
stilla händer mot hans nakna mage
mot hennes varma rygg

 

Act of love

8 oktober, 2013

at first their lips met

gentle like a shyful wing of a butterfly
the sweet glimps of desire turned to pure desperation
there
in that single breath
with the hunger of a predator they tore each other apart
drank each others aglowing blood
breathed each others steaming lust
she became he
he became she
they didn't know where their body's ended and the other started
skin to skin they melted together
shared their fragrance
shared their sap
shared their urge
without words they found the rhythm to their wild dance
he was leading
she was leading
both in impudence eagerly followed
distorted faces to their crescendo
eyes in naked pureity met in the eye of the storm
their lips met in trembling swells of aftershock
at first gentle like a shyful wing of a butterfly
then to burst of euphoric hearts
to meet in smilig lips to lips
his lips to her eye
hers to his naked shoulder
calming breath against her forehead
to his chest
peaceful hand to his abdom
peaceful hand to her warm back

 

 

Genom dina ögon

3 oktober, 2013

min kropp speglas i dina ögon

älskog så berusande i smaken av dina kyssar

våra fingrar möts

likt morgons dimma smeker gryningsstilla sjö

jag känner min hud resa sig för dina händers smekning

mina andetag finna sitt djup

ett hjärta i ångan från vår eld

dunstar ut mot odelbarheten

där alla livets mysterier förvaras i evighetens arkiv

mina läppar längs din kropps stigar

mot vår förtrollade skog

jag blir ditt rå i nattens lekar

din gläntas värmande solstråle vid dagens rand

genom dina ögon ser jag kvinnan du älskar

i hjärta finns du

 

 

In every kiss

3 oktober, 2013

everytime you kiss me

I want to kiss you again

like autumn air

saturated of heather

you intoxicate my whole essence

the sound of your move

sings in my breasts

in my hips

in my yearning lips

my longing embraces my naked skin

like the wistful dance of fairies

you fill my lungs with desire

waves from oceans bring our bodies together

moonlight of a thousand nights

shows us the way through the dark

my hands can't get enough of you

everytime you make love to me

I want to make love to you again

 

I varje kyss längtan

3 oktober, 2013

varje gång du kysser mig

vill jag kyssa dig igen

som ljungmättad höstdoft

berusar du hela mitt väsen

ljudet av dina rörelser

sjunger i mina bröst

i mina höfter

i mina hungrande läppar

likt älvors trånande dans

sveper min längtan runt min nakna hud

mina lungor fylls av åtrås andetag

oceanens vågor för kroppar ihop

nattens månljus leder rätt i mörker

mina händer får aldrig nog av dig

varje gång du älskar med mig

vill jag älska med dig igen

 

Lost

2 oktober, 2013

in the never ending eternity

lost

in holding on to the ceaseless

following a non hidden path

lost

in neglecting me for common practice

let my soul bounce

out into the space of opportunity

lost

in the nothingness

let go of the predictable

be just me

Autumn

2 oktober, 2013

the fragility, the force of survivial

 

time changes apperances

yet

with pride and strenght

my eye seek the beautiness

in the state of age, overdue

I feel togetherness with the fall

both clearence and fulfillment

I feel older, and yet

so much stronger

and frail

 

Secret

30 september, 2013

I carry my secret, hiding it here, in the light

right in front of you for everyone to see

it's you who clearly can see my enigmatic depth

concealed words fills your heart

I give you all my fear and trust

for your spirit to walk along with mine

in shadowlands

all in the open for anyone to see

but just for you to find

 

 

Toutched

30 september, 2013

strong in my fragility

weak in my strength

defused to be toutched under my tough skin

a smile is a trace of the light you brought to my heart

to my indomitable self

you found the path

passed like a soft breath against my cheek

left a secret light within

strong in my fragility

weak in my strength

rebuilding, replacing the track to my heart

enclosing my cape of armor

 

 

Shadows

29 september, 2013

 

shadows danced

wheightless

like lost words in the wind

fooled me to dream

to fly

out there into the nothingness

to the entirety

 

 

 

Mother earth

24 september, 2013

I treasure your passion Mother Earth

your heat and your beauty

I respect your great strength and force to survive

I bow to you as a fragile human held in your impartial hands

I pray and care with all my power for your well being

for you to mesmerize for all time to come

 

 

 

Jag minns inte

24 september, 2013

jag minns inte hur det var att vakna i någons famn

höra någon säga att jag är vacker när jag sover

jag minns inte hur hel trygghet känns

vet inte alls vad det innebär

sakta drar jag handen genom mitt hår

ser in i min spegelbilds ögon

är det bara jag som ser avgrunden där?

på livets klippkant går jag varje dag

håller hjärtat i min hand

undrar om jag ska kasta det där

ner i den djupa ättestupan

ge upp den känslovarelse jag är

excistera

det måste vara lättare

än att andas utan syre

mina ögon talar med mitt hjärta i allt jag ser

min hud förnimmer varje viskning

vattnet smeker mig ofrånkomligt

allt känner jag

vid branten står jag med hjärtat i min utsträckta hand

andetagen krusas utav sorg

blundar för att stänga ute allt

jag minns inte längre varför jag känner

ska jag då gå vidare utan mitt hjärtas drömmar

excistera

glömma allt jag ändå inte minns

 

 

Ingenting dör

23 september, 2013

jag är en skuggbild i dina minnen

en smekning i all vår magi

ut i den helhet den tillhör

låt mig stråla ännu ett ögonblick

ett ögonblick av enkelhet

en droppe liv att återfödas i

stilla andetag mot din hals

mina läppars siluetter viskar

andas vindarnas evighetsminnen

om du blundar förnimmer du mina läppar

min hand smeker för alltid din nackes hud

vi föds och vi dör

om och om igen

en glödande droppe liv i mitt sköte

ger hjärtats rum sitt återsken

till min kropps avtryck mot din hud

min nakna skörhet skälver inom dig

vi föds och vi dör och föds om igen

jag är en evighets skuggbild i dina minnen

flämtande läppar mot din mun

 

Ett sandkorn liv

23 september, 2013

 

nattens sista fuktighet vilar i blommans sköte

mötet i solens ljus ger stjärnor från mörkret ett liv in i dagen

skönheten makten att bära en droppe av liv

födas och återfödas

älska och älskas

daggen glider stilla mellan förförelsens kullar

svävar upp i mättad sötma

en smak av lycka kysser vinden

bär en åtrå till den plats hon vill vara

en droppe ljus möter ökenstorm

en droppe ljus kan ge ett sandkorn liv

lust föder lust

en droppe i blommans skira sköte

förenar dagen och natten

 

Trädens sång

21 september, 2013

nattvinden kysser regnmättad min kind

andas i mitt öra

bär trädens stämmor till mitt inre

en ensam stam med armar mot skyn

ett rop mot en himlen

slut mig i din trygga famn

jag blundar

viskar

håll mig hårt

en kör av moderns röster sjunger för mig i mörkret

från djupet av hennes kött mot hennes himmel

mitt hjärta kysser trädets sky

mättas av livets ande

min själ sjunger samma sång

förenas i en bön

slut mig i din trygga famn

håll mig hårt så jag känner att jag andas i samma andetag som du

mina grenar sträcker sig från moderns jord

möter alla gudars himmel

hör nattens kör susa mot ditt öra

hör trädens sång bära min längtan i natten

mina rop kyssa din regnvåta kind

kom håll mig hårt

 


Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 29 andra följare